Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ PET 21/9/20

PET: Parent Effectiveness Training (Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα ) Ο επόμενος κύκλος της εξαιρετικής ‘Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα’, Parent Effectiveness Training( PET)